Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019 / 2020Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 - KLIKNIJ TUTAJ


Rekrutacja dzieci

Przedszkole Niepubliczne „JEŻYK” zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie 11-29 marca 2019 r.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w Zarządzeniu Nr 21/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020” oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty do pobrania:

- Zarządzenie Nr 21.2019 w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli
- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
- Informacje dotyczące miejsc pracy / studiów rodziców
- Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu
- Oświadczenie o kontynuacji edukacji rodzeństwa kandydata w przedszkolu