Psycholog

Nad przedszkolakiem od samego początku opiekę sprawują wychowawcy.
Warto pamiętać, że oprócz nich do czuwania nad prawidłowym rozwojem dziecka jest także psycholog.

To ważna postać, która jest przede wszystkim dla dziecka, ale także dla rodziców
i nauczycieli. Jakie są zadania i w czym pomaga psycholog przedszkolny?
Z racji tego, że okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian
i bardzo dynamicznego rozwoju, psycholog nadzoruje jego prawidłowy przebieg. Psycholog badając prawidłowości rozwojowe dziecka, jest pomocą i wsparciem dla wychowawców i rodziców. Służy radą, swoimi obserwacjami, wsparciem czy poradą.

Warto korzystać z jego wsparcia szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy
w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej
czy komunikacyjnej. Działając wspólnie z rodzicem, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny.
Rozwój u każdego dziecka przebiega nieco inaczej, a jego zachowania nie zawsze bywają łatwe czy zrozumiałe. Wiedza i obserwacja psychologa pozwala dostrzec kłopoty czy trudności dziecka. Dlatego warto korzystać z pomocy psychologa przedszkolnego, który jest dla nauczycieli i co ważne dla rodziców, oferując im swoje obserwacje, doświadczenie i wiedzę.