Plan dnia

Plan dnia naszych przedszkolaków

6.30-8.30        Przychodzimy do przedszkola

  Zabawy dowolne
  Zabawy ruchowe
  Praca indywidualna
  Przygotowanie do śniadania

8.30-9.30        Śniadanie

  Myjemy zęby

10.30-11.00   II Śniadanie - owoce


9.30-12.30      Zajęcia dydaktyczne wg programów

  Język angielski
  Zajęcia plastyczne
  Rytmika z elementami języka angielskiego
  Gimnastyka z elementami korektywy
  Zajęcia z psychologiem
  Zajęcia z logopedą
  Zabawy wg zainteresowań
  Zabawy i gry na świeżym powietrzu
  

12.00-13.10   Obiad


12.30-14.45   Wypoczywamy

  Zajęcia wyciszające
  Leżakowanie
  Czytanie bajek
  Słuchanie muzyki relaksacyjnej
  Indywidualna praca z książką

14.30-15.00   Podwieczorek


15.00-17.30   Zajęcia dydaktyczne

  Zajęcia wyrównawcze
  Zabawy ruchowe
  Zajęcia wg zainteresowań
  Zabawy i gry na świeżym powietrzu

Wędrujemy do domu. Do zobaczenia.