Logopeda

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzony jest program profilaktyki i terapii logopedycznej.

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają kontakt z logopedą.
Młodsze (3-4 latki) spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych
- w trakcie ćwiczeń logopedycznych szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych.
Po przeprowadzonych badaniach mowy i postawieniu diagnozy dzieci 5 i 6 letnie
w zależności od potrzeb - zakwalifikowane są na terapię indywidualną.

Rodzice dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne pełnią bardzo ważną rolę
w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać.
Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces i przekłada się na dobre samopoczucie naszych wychowanków. Kończąc edukację w naszym przedszkolu wkraczają do szkoły bez ograniczeń spowodowanych wadą wymowy,
a tym samym bez kompleksów i zahamowań co bezpośrednio przekłada się na jakość
w nauce czytania i pisania.
Prawidłowe kształtowanie się rozwoju mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości, dzięki rozumieniu mowy poznaje on otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Wspierajmy dziecko w tym trudnym procesie.