Główne cele

Nasze motto
KOCHAJ W ZAWODZIE SWOIM DZIECI CUDZE, A W PRZYSZŁOŚCI NIECH CIĘ MIŁOŚĆ WŁASNYCH DZIECI OPROMIENI

Dzieci prowadzone są programem dopuszczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele realizują również własne pomysły mające na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, dziecko powinno uczyć się - bawiąc i bawić się - ucząc. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą.

Jednym z celów pracy przedszkola jest doprowadzenie dziecka do jak najpełniejszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Tempo i rytm rozwoju u dzieci w tym samym wieku są różne, przedszkole powinno podejmować więc działania zmierzające do poprawy tej sytuacji i odpowiednio wcześnie udzielić dziecku pomocy. Należy pamiętać o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności, kształtować wyobraźnię, okazywać mu szacunek i zaufanie, chwalić nawet za drobne osiągnięcia oraz powstrzymywać się od okazywania zniecierpliwienia. Pomóc zrozumieć dziecku, że inne dzieci w grupie mają takie same prawa.

Uczymy koleżeństwa, zasad higieny i kulturalnego zachowania w obcowaniu nie tylko z rówieśnikami.

W roku przedszkolnym "JEŻYKI" odbywać będą wiele ciekawych wypraw podczas których odkrywać będą piękno otaczającej ich przyrody. Odbywać będą ciekawe spotkania z ciekawymi ludźmi.

Motto dla najmłodszych
Kochaj tak jak byś sam chciał być kochany.

Motto programowe - dla 3 latka
"Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami. Przykład dorosłych jest ważniejszy niż setki słów kierowanych do dziecka"

Rozłąkę z rodzicami może złagodzić przyniesienie z domu przytulanki lub innej zabawki należącej wyłącznie do dziecka. Zachętą do pracy i przezwyciężania trudności jest pochwała i akceptacja ze strony dorosłego. Trzylatek potrzebuje dużo ciepła, uznania i wyrozumiałości.

Motto programowe - dla 4 latka
"Grzeczność nie jest rzeczą małą" - Adam Mickiewicz

Grzeczności, życzliwości, serdeczności, uprzejmości i pogodnego uśmiechu wobec innych nigdy dosyć. Takie zachowania ułatwiają nam życie i łagodzą obyczaje.

A wiadomo, że "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci", "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał". Dziecko jest podatne na oddziaływania wychowawcze, wrażliwe, obserwuje z uwagą otoczenie i chętnie naśladuje innych. Wiadomo, że najlepiej służą osiąganiu tych celów naturalne sytuacje, występujące w życiu codziennym dziecka.

Motto programowe - dla 5 latka
"Wierzcie mi, nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na Ziemi jak prawdziwa rozmowa" - Adam Mickiewicz

Nie umie rozmawiać ten, kto nie doświadczył bycia słuchanym i rozumianym i ten, kto nie umie słuchać drugiego człowieka, patrząc mu w oczy. Rozmawianie o swoich odczuciach pozwala poznać przeżycia innej osoby.

Należy pamiętać o tym, że dziecku potrzebna jest ocena wykonania zadania. Nie może to być ocena ogólna. Powinna to być ocena zwracająca uwagę na szczegóły, mówiąca o tym, co zostało wykonane bardzo dobrze, a co wymaga poprawienia i większej staranności. Ocena szczegółowa jest dla dziecka wskazówką do dalszej pracy i utwierdza je w przekonaniu, że nauczyciel widzi i ocenia wszystko z wielką dokładnością. Pochwała i zachęta mobilizuje do dalszej pracy i przezwyciężania trudności, natomiast negatywne opinie mogą zniechęcić dziecko do działania.

Motto programowe - dla 6 latka
"Mamo, Tato! - pomóż mi zrozumieć i odkryć siebie"

Zakłada, że właściwą osobą, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata i własnych wartości jest nauczyciel i rodzic akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, szanujący jego godność osobistą, niepowtarzalność, będący dla dziecka autorytetem w wielu dziedzinach.

Nasza placówka jest przedszkolem, które nie zastąpi mamy ani taty, ale zapewni Państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, oraz zaspokoi potrzeby dziecka tak aby czuło się u nas jak w domu - radośnie i bezpiecznie.